Wil u rechtstreeks contact met ons opnemen?
Bel dan

+32 4 343 77 46

Wij antwoorden graag op al uw vragen.

Lees onze blog

Ontdek onze laatste nieuwigheden en de ideeën van het Sage Team en onze gastbloggers

Lees meer

Cookies

Beleid van Sage betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Over dit beleid
1.1 Dit document vat het beleid van Sage betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens samen. Het is van toepassing op persoonlijke gegevens zoals beschreven in artikel 2 van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit beleid geeft aan wie we zijn, hoe we gegevens over uw persoon verzamelen via deze website, hoe we deze gegevens gebruiken, met wie we de bedoeling hebben om deze gegevens te delen, hoe we de gegevens beveiligen, of en hoe we uw informatie aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zullen overdragen. Lees dit document aandachtig door. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van dit beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer.

1.2 Merk op dat dit beleid niet meer van toepassing is als u op een link klikt die u naar een andere website brengt. We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites betreffende de verwerking van uw persoonlijke informatie. Het gebruik van uw informatie door de eigenaar van de site zou normaal gezien binnen het kader van het privacybeleid van die site moeten vallen; wij raden u ten zeerste aan hiervan kennis te nemen.

2. Wie zijn wij?
2.1 Deze website is het eigendom van de vennootschap Sage nv, met maatschappelijke zetel op het nummer 2 van de rue Natalis, 4020 Luik en de maatschappelijke zetel van Sage TML bevindt zich op het nummer 16 C, Noordkustlaan, 1702 Groot-Bijgaarden.

Sage zorgt voor de rechtstreekse en permanente opslag van de website.

3. Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens over u?
3.1 We kunnen anonieme gegevens verzamelen met behulp van diverse technologieën zoals "cookies" en "webbakens".

3.2 Cookies zijn kleine bestanden die de browser van de gebruiker op de harde schijf van de gebruiker opslaat op vraag van de geopende website. Hiermee kan een website u "herkennen".

3.3 De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Als u de Internet Explorer-browser van Microsoft of Mozilla Firefox of Opera gebruikt, zou u uw browser moeten kunnen configureren om cookies te beperken of volledig te blokkeren als u dat wenst, hoewel dat de kwaliteit van uw bezoek op onze website vermindert.

3.4 "Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst voor internetsites voorzien door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen het gebruik van de site door gebruikers te analyseren. De gegevens die door de cookies tot stand komen betreffende uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zullen naar Google worden verzonden en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website aan te maken voor de uitgever en om andere diensten betreffende de activiteiten op de site en het internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven in geval van wettelijke verplichting of als derden deze gegevens verwerken voor rekening van Google, inclusief en in het bijzonder de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet overeenstemmen met eender welke andere gegevens die Google bijhoudt. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de instellingen van uw browser te veranderen. Een dergelijke deactivering zou echter ook kunnen betekenen dat sommige functies van de site onbruikbaar worden. Door deze website te gebruiken geeft u uitdrukkelijk uw toestemming om uw naamsgegevens te laten gebruiken door Google in de omstandigheden en voor de doelen die hierboven beschreven staan. »

3.4.1 Om u beter te kunnen bedienen, meten we het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de site en hoe vaak ze terugkomen, met behulp van de oplossing Google Analytics.

Webbakens

3.5 Sommige van onze webpagina's bevatten elektronische afbeeldingen die bekend zijn onder de naam webbakens (soms bugs, clear gifs of trackers genoemd). Deze stellen ons in staat het aantal gebruikers te tellen dat op een reclameboodschap voor onze producten of diensten op de website van een derde heeft geklikt. De webbakens verzamelen alleen precieze informatie, zoals het cookienummer, het uur en de datum van het bezoek, en een beschrijving van de pagina waarop de webbaken is geïnstalleerd. We controleren de webbakens die zijn geplaatst door derde adverteerders niet, maar vertrouwen de taak van het verzamelen van die gegevens voor ons aan een derde toe.

3.6 Omdat het niet mogelijk is om webbakens te onderscheiden van eender welke andere aanvraag van inhoud in de instructies van een webpagina, zal het niet mogelijk zijn om ze te aanvaarden of te weigeren. Omdat we echter webbakens in combinatie met cookies gebruiken, kunnen ze onwerkzaam worden gemaakt door cookies te weigeren of door de instellingen in uw browser te veranderen.

Meer informatie over cookies

Aanvullende informatie

3.7 Over online enquêtes en formulieren:

3.7.1 We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u formulieren invult, wanneer u antwoordt op enquêtes en wanneer u feedback geeft.

3.8 Over het gegevensverkeer en statistieken van de site:

3.8.1 We bewaren een rapport van het via onze server automatisch geregistreerde gegevensverkeer, zoals uw IP-adres, de URL's die u vóór de onze hebt bezocht, de URL die u hebt bezocht nadat u onze site hebt verlaten en ook de bezochte pagina's.

3.8.2 We verzamelen ook statistieken over de site, zoals de meest bezochte pagina's en de frequentie van het bezoek.

3.8.3 We kunnen geen personen identificeren via het gegevensverkeer of de statistieken van de website.

3.9 Over de middelen die u ter beschikking staan om contact op te nemen met ons (anders dan via de website):

3.9.1 Op de website staan telefoon-/faxnummers en e-mailadressen waarmee u ons kunt contacteren. We zullen informatie verzamelen die wordt gegeven telkens u contact met ons opneemt, via een van deze methoden.

3.9.2 We kunnen ook nieuwe informatie verzamelen die werd doorgegeven na uw eerste contact met ons.

4. Opslag en beveiliging van gegevens
4.1 We zullen uw informatie in veiligheid bewaren door technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen ieder ongemachtigd of illegaal gebruik en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade die er aan kan worden toegebracht.

4.2. Denk eraan dat het niet mogelijk is om de vertrouwelijkheid van een e-mail te verzekeren en dat iedere e-mail kan worden vervalst.

5. Gebruik van persoonlijke gegevens over u
5.1 Wanneer u zich online registreert, zouden uw gegevens voor marketing- of commerciële doelen kunnen worden gebruikt. Als u dit niet wenst, moet u dat bij ons melden door te schrijven naar Sage - 2, rue Natalis 4020 Luik of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: webmaster@sage.be, en ons op die manier uw voorkeuren te laten weten.

5.2 Zonder formeel bezwaar zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, om klantenfeedback te krijgen.

5.3 We kunnen de verzamelde gegevens over gebruikers van onze site en de statistische gegevens gebruiken om de site te verbeteren, maar we identificeren geen personen via die gegevens.

6. Met wie we uw informatie kunnen delen
6.1 We zullen uw informatie niet delen met een andere onderneming, behalve in deze gevallen:

6.1.1 We zullen uw informatie delen met een andere onderneming aan wie we onze rechten en plichten in overeenstemming met het contract dat we met u hebben aangegaan, overdragen of erover onderhandelen om over te dragen.

6.1.2 We kunnen uw informatie delen met een onderneming die ons overkoopt of die onze activa overkoopt, of zelfs met een onderneming waarvan wij de structuur of activiteiten verwerven, tijdens onderhandelingen met die onderneming, en wat uit de onderhandelingen voortvloeit.

6.1.3 We kunnen uw informatie delen met onze professionele adviseurs, voor wie het redelijkerwijs nodig is om deze gegevens in te kijken.

6.1.4 We kunnen uw informatie delen met alle ondernemingen uit onze groep, wat betekent dat uw informatie kan worden overgedragen buiten de Europese Unie, om u de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.

6.1.5 We kunnen uw informatie van tijd tot tijd delen met zorgvuldig geselecteerde ondernemingen opdat zij u details over andere producten en diensten die betrekking hebben op de software kunnen toezenden. Als u dit niet wenst, kunt u zich daartegen verzetten door te schrijven naar Sage - 2, rue Natalis 4020 Luik of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: webmaster@sage.be.

6.1.6 We kunnen uittreksels uit de anonieme gegevens verkopen aan derde ondernemingen.

6.1.7 We zullen altijd alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in geval van overdracht aan onze onderaannemers.

6.1.8 We zullen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de bevoegde instanties als zij dat vragen, of aan een derde als er juridische stappen werden ondernomen of als de wet ons daartoe verplicht.

7. Uw rechten
7.1 U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te wijzigen en het gebruik ervan te weigeren; op dat recht kunt u zich beroepen door te schrijven naar Sage - 2, rue Natalis 4020 Luik, of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: webmaster@sage.be.

7.2 U hebt ook het recht om op eender welk moment te vragen om te worden verwijderd uit de mailinglist in het kader van onze informatiebladen, door op de betreffende link te klikken of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: webmaster@sage.be.

7.3 U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen door dit aan te vragen via webmaster@sage.be, waarbij u uw identiteit moet bevestigen.

8. Overdracht van informatie buiten de EER
8.1 Er is sprake van overdracht van persoonlijke gegevens wanneer persoonlijke gegevens van het grondgebied van de Europese Unie naar landen daarbuiten worden verzonden. Voor een dergelijke overdracht moeten we er zeker van zijn dat het hostland een adequate bescherming garandeert. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Landen buiten de Europese Economische Ruimte kunnen niet hetzelfde niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen als landen die er wel toe behoren.

8.2 Onze e-maildienst wordt ook in de Verenigde Staten gehost, dus wordt alle informatie die u ons via e-mail verzendt ook naar de Verenigde Staten verzonden.

8.3 Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen naar een land buiten de EER, geef ze dan niet door via deze website of via e-mail. U geeft ons immers uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken door ze via deze website of via e-mail aan ons door te geven.Sage © 2016, The Sage Group plc of zijn licentiegevers . Alle rechten voorbehouden